Kursus Pemasaran (Masterclass)

Ia merupakan satu kepentingan bagi setiap perniagaan, konsisten melakukan pemasaran kerana apabila mereka berhenti membuat pemasaran maka lama-kelamaan jualan akan berkurangan. Ini akan mengakibatkan jualan yang tidak menentu, cabaran pengaliran wang dan stress yang melampau manakala bergantung kepada agensi pengiklanan memerlukan dana yang tinggi untuk jangka masa yang panjang!

Tahukah anda kebanyakan pemasaran boleh dilakukan oleh anda sendiri dengan menggunakan Google Adwords, Facebook dan syarikat pengiklanan lain?Tetapi tanpa latihan yang sempurna ia menyukarkan anda. Di mana anda boleh bermula? Bagaimana anda boleh menguruskannya? Daripada mana semua idea boleh didapati? Bagaimana anda boleh berjimat untuk pemasaran online?

Belajar mengenainya menjimatkan separuh daripada kos yang anda bayar (kerana separuh lagi anda bayar kepada agensi pengiklanan!)Di dalam kursus ini anda akan belajar bagaimana melakukan pemasaran online SEBENAR menggunakan platfom yang pelbagai..

Kandungan Kursus

Day 1

 • Modul 1.1 – Pengenalan kepada Pemasaran Online
 • Modul 1.2 – Kaedah Pembayaran / Paypal
 • Modul 1.3 – Menyediakan Kandungan
 • Modul 1.4 – Menyunting Gambar
 • Modul 1.5 – Pengiklanan Diklasifikasi
 • Modul 1.6 – MUDAH PRO NIAGA
 • Modul 1.7 – Menetapkan Platform Risalah
 • Modul 1.8 – Polisi Risalah BOLEH SPAM
 • Modul 1.9 – Risalah yang Baik dan Mudah Difahami

 

Day 2

 • Modul 2.0 – Google Adwords – Membuat Akaun
 • Modul 2.1- Google Adwords – Membuat Iklan, Lokasi dan Penyasaran Bahasa
 • Modul 2.2 – Google Adwords – Prestasi
 • Modul 2.3 – Pemasaran Video melalui Youtube
 • Modul 2.4 – Pemasaran Video melalui Youtube
 • Modul 2.5 – Pemasaran melalui Halaman Perniagaan Facebook
 • Modul 2.6 – Pemasaran Facebook
 • Modul 2.7 – Pemahaman Facebook

 

Pakej Kursus

PUBLIC WORKSHOP AKAN DATANG
Kursus di MU DOT MY

November, 2018

No Events


Makanan minuman, komputer & internet, buku panduan, bahan latihan disediakan

In-House Training

Kursus di tempat anda
 • Bayaran mengikut bilangan hari
 • Peserta Maksimum 40 Orang
 • Training Kit dan Bahan Latihan disediakan
 • Buku Panduan disediakan
 • Bantuan Teknikal selepas Kursus

Bagi latihan berjadual, peserta boleh daftar melalui URL :

http://mu.my/ms/jadual-kursus/

Klik pada latihan yang ingin daftar kemudian klik “Add to cart” dan checkout.

Semasa checkout, boleh pilih cara bayaran.

Sebelum kursus diadakan, perlu memohon kebenaran dari HRDF oleh majikan yang berdaftar.

Tuntutan untuk geran latihan bagi program yang selesai dijalankan dalam tahun semasa hendaklah dikemukakan tidak lewat daripada 30 Jun tahun berikutnya. Bantuan kewangan berkenaan kos yang dibenarkan akan dibayar balik apabila dituntut. Amaun dibayar adalah tertakluk kepada amaun yang telah diluluskan atau perbelanjaan sebenar yang ditanggung oleh majikan, mengikut mana yang terkurang dan baki dana dalam akaun majikan semasa tuntutan dikemukakan.

Kumpulan Wang Pembangunan Sumber Manusia (KWPSM) ditadbir oleh Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB), sebuah agensi kerajaan di bawah Kementerian Sumber Manusia menerusi Akta Pembangunan Sumber Manusia Berhad, 2001.

Majikan-majikan yang berdaftar dan / atau diperbadankan di Malaysia, dan telah berdaftar dengan PSMB serta membuat bayaran levi pembangunan sumber manusia adalah layak untuk memohon geran latihan (bantuan kewangan) untuk membiayai semua atau sebahagian besar daripada “kos yang dibenarkan” bagi melatih pekerja-pekerja mereka. Latihan yang dijalankan mestilah dalam bidang-bidang yang berfaedah secara langsung kepada operasi perniagaan mereka. Bantuan kewangan tidak diberi kepada individu-individu yang mendaftar diri dan membiayai program latihan mereka sama ada secara penuh atau sebahagian daripadanya dan kemudian memohon kepada majikan untuk ditajakan.

X