Perisian Sumber Terbuka Sistem Pengurusan Pembelajaran (LMS)

Sistem pengurusan pembelajaran paling terkenal di dunia, disokong sepenuhnya oleh komuniti dan boleh digunakan pada aplikasi mobil seperti Android, iOS dan Windows.

SUMBER TERBUKA

PERISIAN PERCUMA

KEMUDAHAN DOKUMENTASI

RESPONSIF

Antara kelebihan hebat yang dimiliki LMS

Lebih daripada 70,000 Institusi dan Syarikat Korporat menggunakan LMS

4 Jenis Kursus

Format mingguan, Format topik, Format satu aktiviti dan format sosial untuk pelbagai kegunaan.

15+ Jenis Aktiviti

Menjalankan pelbagai aktiviti di dalam kursus anda seperti Kaji selidik, Kuiz/Peperiksaan, Tugasan, Wiki, Glossari, Maklum balas dan banyak lagi..

Tetapan Tahap Akses

Pelbagai tahap akses dan tetapan khas kumpulan pengguna seperti, Ibu bapa, Mentor dan lain-lain

15 Jenis Format Soalan bagi tujuan peperiksaan

Soalan Pelbagai pilihan, Benar/Salah, Karangan, Padanan, Tarik dan Lepas, Isi tempat kosong, Lepas ke dalam Imej dan pelbagai lagi.

Sijil dan Lencana

Memberikan lencana atau sijil bagi setiap tugasan yang disiapkan

Single Sign On

Menyokong ‘single sign on’ atau pengunaan pangakalan data luar

10+ Jenis Sumber Informasi

eBooks, PDF atau Pelbagai Fail, Halaman, Multimedias, SCORM dan lain-lain.

Tetapan Akses Bersyarat

Membina Pra Syarat sebelum kandungan di akses

Jualan Kursus

Ciri-ciri eCommerce sedia ada untuk menerima bayaran sebelum penyertaan pengguna

ANTARA CIRI-CIRI POPULAR LMS

Lihat Ciri-ciri hebat Sistem Pengurusan Pembelajaran (LMS)
0
Juta Pengguna
0
Plugin Sedia ada
0
Bahasa
0
Tahun Pembangunan

Pakej Kursus Terkini

[/vc_row]

PUBLIC WORKSHOP AKAN DATANG
kursus diadakan di MU DOT MY

Jun, 2017

No Events


makan minum, komputer & internet, buku panduan, bahan latihan disediakan

In-House Training

Kursus di tempat anda
  • Bayaran mengikut bilangan hari
  • Peserta Maksimum 40 Orang
  • Training Kit dan Bahan Latihan disediakan
  • Buku Panduan disediakan
  • Bantuan Teknikal selepas Kursus

Bagi latihan berjadual, peserta boleh daftar melalui URL :

http://mu.my/ms/jadual-kursus/

Klik pada latihan yang ingin daftar kemudian klik “Add to cart” dan checkout.

Semasa checkout, boleh pilih cara bayaran.

Sebelum kursus diadakan, perlu memohon kebenaran dari HRDF oleh majikan yang berdaftar.

Tuntutan untuk geran latihan bagi program yang selesai dijalankan dalam tahun semasa hendaklah dikemukakan tidak lewat daripada 30 Jun tahun berikutnya. Bantuan kewangan berkenaan kos yang dibenarkan akan dibayar balik apabila dituntut. Amaun dibayar adalah tertakluk kepada amaun yang telah diluluskan atau perbelanjaan sebenar yang ditanggung oleh majikan, mengikut mana yang terkurang dan baki dana dalam akaun majikan semasa tuntutan dikemukakan.

Kumpulan Wang Pembangunan Sumber Manusia (KWPSM) ditadbir oleh Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB), sebuah agensi kerajaan di bawah Kementerian Sumber Manusia menerusi Akta Pembangunan Sumber Manusia Berhad, 2001.

Majikan-majikan yang berdaftar dan / atau diperbadankan di Malaysia, dan telah berdaftar dengan PSMB serta membuat bayaran levi pembangunan sumber manusia adalah layak untuk memohon geran latihan (bantuan kewangan) untuk membiayai semua atau sebahagian besar daripada “kos yang dibenarkan” bagi melatih pekerja-pekerja mereka. Latihan yang dijalankan mestilah dalam bidang-bidang yang berfaedah secara langsung kepada operasi perniagaan mereka. Bantuan kewangan tidak diberi kepada individu-individu yang mendaftar diri dan membiayai program latihan mereka sama ada secara penuh atau sebahagian daripadanya dan kemudian memohon kepada majikan untuk ditajakan.

X